||

BISG Chess Championship 2023

W tym roku organizujemy nasze pierwsze zawody szachowe. Inauguracyjna edycja odbędzie się 23 września w budynku przy ul. Tysiąclecia. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy uczniowie od klas 2 do 10. Trzej najlepsi uczniowie otrzymają trofea, a 8 najlepszych dzieci będzie później reprezentować szkołę w olimpiadzie międzyszkolnej...

||

Karta choroby Leśniewskiego-Crohna

Rozpocząłem rozmowy z Urzędem Miasta Gdańska, które mają na celu szeroką implementację prowadzonego przeze mnie programu socjalnego, pod nazwą "Karta choroby Leśniewskiego-Crohna". Na zdjęciu poniżej Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania (Monika Chabior) trzyma w ręku kartę...