Rozpocząłem rozmowy z Urzędem Miasta Gdańska, które mają na celu szeroką implementację prowadzonego przeze mnie programu socjalnego, pod nazwą "Karta choroby Crohna".

Na zdjęciu poniżej Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania (Monika Chabior) trzyma w ręku kartę, którą mój program daje osobom dotkniętym chorobą Leśniewskiego-Crohna/zapalenia jelita grubego. 

Podobne posty