Polityka prywatności

Na podstawie art.. 13 ust. 1 Uchwały Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej GDPR, ja
poinformować, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: British International School PL Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Marcin Wowk iod.bisg@grupaformat.pl
Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka będą przetwarzane w celu: Wypełnienia zobowiązań umownych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)/ podpisana umowa.
Informacja o przekazywaniu danych innym podmiotom: Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Państwa dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub innych państw.
Period for storage of personal data: 5 years


Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwości ich sprostowania,
 2. usunąć lub ograniczyć przetwarzanie tych danych,
 3. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 4. możliwość przenoszenia danych,
 5. złożyć skargę do organów nadzorczych.
  Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka to:
  Pobrane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Brak podania danych skutkuje niemożnością wywiązania się ze zobowiązań umownych.
  Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka: Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.