Powitanie dyrektorów

Dołącz do nas!

Jesteśmy odnoszącą sukcesy międzynarodową szkołą w Gdańsku, która zapewnia wysokiej jakości edukację w języku angielskim uczniom w wieku od 2,5 do 16 lat.

Zapewniamy bezpieczne i opiekuńcze środowisko, którego celem jest kształcenie młodych ludzi według najwyższych standardów. Uczniowie są nauczani przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i wspierani przez oddanych asystentów. Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli jest niski, a nasi uczniowie korzystają z wielu wysokiej jakości udogodnień w trzech dynamicznych lokalizacjach, osiągając doskonałe wyniki zarówno pod względem akademickim, jak i osobistym.

British International School Gdańsk (BISG) to odnosząca duże sukcesy szkoła, która oferuje wysokie jakości edukację uczniom w wieku od 2,5 do 16 lat. Uczymy ponad 500 uczniów w naszych trzech lokalizacjach we wspaniałym mieście, jakim jest Gdańsk. Ponadto nasi nauczyciele reprezentują ponad 15 narodowości. Nasza szkoła jest naprawdę światowa i wielonarodowa - uczęszczają do niej uczniowie z ponad 48 różnych krajów.

Uczniowie naszej szkoły otrzymują najwyższej jakości, międzynarodową edukację, skoncentrowaną na ich indywidualnym rozwoju.
Naszą wizją jest, aby uczniowie osiągnęli swój pełny potencjał edukacyjny i rozwijali się zarówno akademicko jak i twórczo.
Nasze wartości pozwalają wszystkim uczniom rozwijać istotne cechy charakteru i umiejętności życiowe. Należą do nich:
 • wytrzymałość
 • determinacja
 • motywacja
 • odwaga
 • wiara w siebie
 • hojność
 • prawość
 • pokora
 • uczciwość
 • życzliwość
 • poczucie sprawiedliwości
 • komunikacja
 • dociekliwość
 • zaradność
 • moralność
 • międzynarodowość

Co mówi o nas nasza społeczność

JESTEŚMY SZKOŁĄ ZDROWEGO ROZSĄDKU

BISG jest szkołą wyróżnioną tytułem Common Sense School. Podkreśla on nasze wysiłki w kształtowaniu w młodych ludziach pozytywnych postaw obywatelstwa cyfrowego i angażowaniu całej społeczności szkolnej w tę ważną dyskusję.

Jako szkoła pomagamy uczniom w budowaniu umiejętności, które są niezbędne dla ich dobrego samopoczucia w dzisiejszych czasach - krytycznego myślenia i odpowiedzialnego korzystania z technologii do nauki, twórczego działania i współistnienia online, przygotowując ich do wyzwań, które istnieją w sferze cyfrowej, takich jak plagiat, utrata prywatności i cyberprzemoc.

Zachęcamy naszych uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za ich cyfrowe życie, do zaangażowania się w ważne sprawy współczesnego świata i do pozytywnego działania na rzecz ich społeczności.