||

Karta choroby Leśniewskiego-Crohna

Rozpocząłem rozmowy z Urzędem Miasta Gdańska, które mają na celu szeroką implementację prowadzonego przeze mnie programu socjalnego, pod nazwą "Karta choroby Leśniewskiego-Crohna". Na zdjęciu poniżej Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania (Monika Chabior) trzyma w ręku kartę...