|||

Szlachetna Paczka - potrzebujemy Waszej pomocy!

Tradycyjnie w BISG w okresie świątecznym wspieramy potrzebujące rodziny poprzez program Szlachetna Paczka. Jest to ogólnokrajowa inicjatywa mająca na celu pomoc rodzinom poprzez zakup najbardziej niezbędnych dla nich rzeczy. W BISG wspieramy 4 rodziny - po jednej w każdym budynku oraz jedną wspólną rodzinę...

|||

BISG Community Open Chess Tournament 2023

Following the great success of our first student chess competition, we decided to take a step further and organize an open tournament for the whole BISG community! Students, their siblings, parents and teachers are invited to show off their chess skills and have great fun together. To sign up, please email Mr Paweł, the chess…

||

BISG Chess Championship 2023

W tym roku organizujemy nasze pierwsze zawody szachowe. Inauguracyjna edycja odbędzie się 23 września w budynku przy ul. Tysiąclecia. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy uczniowie od klas 2 do 10. Trzej najlepsi uczniowie otrzymają trofea, a 8 najlepszych dzieci będzie później reprezentować szkołę w olimpiadzie międzyszkolnej...

||

Karta choroby Leśniewskiego-Crohna

Rozpocząłem rozmowy z Urzędem Miasta Gdańska, które mają na celu szeroką implementację prowadzonego przeze mnie programu socjalnego, pod nazwą "Karta choroby Leśniewskiego-Crohna". Na zdjęciu poniżej Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania (Monika Chabior) trzyma w ręku kartę...