W BISG, cała szkolna społeczność regularnie angażuje się w liczne akcje i wydarzenia dobroczynne. Najświeższy biuletyn komitetu charytatywnego znajduje się poniżej.