Rekrutacja

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się od wypełnienia formularza rejestracyjnego, który muszą podpisać oboje rodziców. Następnie, należy go przesyłać do koordynatora rekrutacji, Aleny Khokhlovej:  marketing@bisg.edu.pl

  • Po przyjęciu zgłoszenia rodzice otrzymują fakturę za opłatę rejestracyjną w wysokości 1500 PLN za dziecko (płatność jednorazowa).
  • Po opłaceniu faktury dziecko zostaje wpisane na listę uczniów lub, w przypadku braku miejsc, na listę oczekujących na dany rok.
  • Kandydaci do klas 5-9 zapraszani są na rozmowę z koordynatorem rekrutacji oraz/lub innymi członkami komisji rekrutacyjnej BISG, co jest częścią procesu rekrutacyjnego.
  • Rodzice zostaną powiadomieni w przypadku zmian na liście oczekujących / dostępności miejsc.
  • Na prośbę rodziców szkoła może zaproponować dzień próbny (odpłatnie, w cenie 300 zł/dzień). Opłata ta podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły. Nie obejmuje ona kosztów wyżywienia.

Dokumenty szkolne dostępne tutaj:

Opłaty, w złotych, na rok szkolny 2023/2024:

GrupaOpłata rejestracyjna nowego uczniaRoczna opłata za materiały edukacyjneMiesięczne czesne, płatne przez 10 miesięcy
Maluszki1 5002 5002 500
Starszaki1 5002 5002 500
Klasa 01 5002 5002 600
Klasa 11 5002 5002 600
Klasa 21 5002 5002 700
Klasa 31 5002 5002 800
Klasa 41 5002 5002 900
Klasa 51 5002 5002 900
Klasa 61 5002 5002 900
Klasa 71 5002 5003 000
Klasa 81 5002 5003 000
Liceum ogólnokształcące1 5002 5003 200
(Koszty opłat za egzaminy GCSE nie są wliczone)
Starting age Polska/BISG Kanada US Britain Francja Niemcy India Ukraina IB
0+ Nursery Younger Maluszki Maluszki Maluszki Maluszki Kinderkrippe Maluszki Maluszki /
3 – 4 Nursery Older Przedszkole Przedszkole Maluszki Petite section Kindergarten Maluszki Maluszki Primary years programme
4 – 5 Starszaki Junior Kindergarten Przedszkole Starszaki Moyenne section Kindergarten LKG Kindergarten Primary years programme
5 – 6 Klasa 0
Senior Kindergarten Kindergarten Year 1 Grande section Kindergarten LKG Kindergarten Primary years programme
6 – 7 Klasa 1 Grade 1 Grade 1 Year 2 Cours préparatoire Grundschule Standard 1 Grade 1 Primary years programme
7 – 8 Klasa 2 Grade 2 Grade 2 Year 3 Cours élémentaire première année Grundschule Standard 2 Grade 2 Primary years programme
8 – 9 Klasa 3 Grade 3 Grade 3 Year 4 Cours élémentaire deuxième année Grundschule Standard 3 Grade 3 Primary years programme
9 – 10 Klasa 4 Grade 4 Grade 4 Year 5 Cours moyen première année Grundschule Standard 4 Grade 4 Primary years programme
10 – 11 Klasa 5 Grade 5 Grade 5 Year 6 Course moyen deuxième année Hauptschule Standard 1 Grade 5 Primary years programme
11 – 12 Klasa 6 Grade 6 Grade 6 Year 7 Sixième Hauptschule Standard 5 Grade 6 Primary years programme
12 – 13 Klasa 7 Grade 7 Grade 7 Year 8 Cinquième Hauptschule Standard 6 Grade 7 Middle years programme
13 – 14 Klasa 8 Grade 8 Grade 8 Year 9 Quatrième Hauptschule Standard 7 Grade 8 Middle years programme
14 – 15 Class 9 Grade 9 Grade 9 Year 10 Troisième Hauptschule Standard 8 Grade 9 Middle years programme
15 – 16 Class 10 Grade 10 Grade 10 Year 11 Seconde Hauptschule Standard 9 Grade 10 Middle years programme