We are looking for a Teacher for classes 1-3 and a Teacher Assistant for the same year groups. If you wish to send your CV and covering letter, we would be happy to receive it at:  staff.recruitment@bisg.edu.pl
   Poszukujemy Nauczyciela do klas 1-3 oraz Asystenta Nauczyciela do tych samych grup wiekowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: staff.recruitment@bisg.edu.pl