Політика конфіденційності

На підставі ст. 13 розділу 1 Резолюції Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних (загальний регламент захисту даних), надалі - GDPR, я
повідомляю вам, що:
Адміністратором Ваших персональних даних є: British International School PL Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk
Контактні дані інспектора з питань захисту персональних даних: Марцін Вовк iod.bisg@grupaformat.pl
Ваші персональні дані та дані вашої дитини будуть оброблятися з метою: Виконання договірних зобов'язань.
Підставою для обробки ваших персональних даних та даних вашої дитини є: Закон про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 р. (Законодавчий вісник від 2019 р., поз. 351) / підписаний договір.
Інформація про передачу даних іншим суб'єктам: Ваші дані не передаються іншим суб'єктам, не зазначеним у законі. Ваші дані не передаються міжнародним організаціям або іншим країнам.
Термін зберігання персональних даних: 5 років.


Ви маєте право:

 1. вимагати доступу до змісту ваших персональних даних та можливості їх виправлення,
 2. видалити або обмежити обробку цих даних,
 3. заперечувати проти обробки даних,
 4. на можливість передачі даних,
 5. подати скаргу до контролюючих органів.
  Ваші персональні дані та дані вашої дитини:
  Отримано відповідно до Закону про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 р. (Законодавчий вісник за 2019 р., поз. 351). Ненадання даних призводить до неможливості виконання договірних зобов'язань.
  Ваші персональні дані та дані вашої дитини: Ваші персональні дані не будуть оброблятися в автоматизованому режимі та не підлягатимуть профілюванню.