Szkoła Podstawowa/Liceum Ogólnokształcące

W klasach 1-6 stosujemy Międzynarodowy Program Nauczania Podstawowego (IPC), a w klasach 7-8 Międzynarodowy Program Gimnazjalny (IMYC). Te certyfikowane międzynarodowe programy nauczania odzwierciedlają brytyjskie podejście do edukacji, jednocześnie przygotowując uczniów do odniesienia sukcesu jako obywatele świata. W BISG łączymy to, co najlepsze w międzynarodowej i brytyjskiej edukacji z wymaganiami polskiej szkoły. podstawy programowej.. Nasi uczniowie otrzymują solidne podstawy jako międzynarodowi uczniowie szkół podstawowych uczący się w Polsce.

Językiem wykładowym w szkole jest język angielski. Jednak wszyscy uczniowie uczą się języka polskiego (jako języka ojczystego lub jako drugiego języka) oraz jednego z trzech innych języków oferowanych w naszej szkole: hiszpański, francuski i niemiecki. Nauczanie i uczenie się języka angielskiego i polskiego odbywa się w sposób dostosowany, tak aby uwzględnić różne poziomy kompetencji poszczególnych uczniów. W BISG rozumiemy znaczenie wielojęzyczności jako bramy do sukcesu w połączonym świecie i dlatego, mimo że angielski jest naszym głównym językiem nauczania, wysoko cenimy ojczyste języki naszych uczniów i pozostałe języki nauczane w naszej szkole.

W klasach 1-3 nauka opiera się na celach i jest prowadzona w blokach tematycznych. Zgodnie z filozofią IPC, nasi nauczyciele przygotowują lekcje, które są powiązane tematycznie na różnych przedmiotach. Nauczanie w ten sposób umożliwia naszym uczniom rozumienie zależności i połączeń między różnymi przedmiotami.

W klasach 4-8 poszczególne przedmioty są nauczane przez nauczycieli przedmiotowych. Obywatele polscy mają dodatkowe lekcje historii i geografii Polski w języku polskim, podczas gdy wszyscy uczniowie uczą się historii i geografii międzynarodowej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (rozumowanie historyczne, umiejętności geograficzne). Projekty typu IPC/IMYC we wszystkich dziedzinach są w miarę możliwości włączane do nauczania i uczenia się. Organizujemy również dni i tygodnie tematyczne, które dają uczniom możliwość wspólnej nauki w spójny i kreatywny sposób (np. targi STEM, projekty humanistyczne, projekty międzynarodowe itp.) Na koniec klasy 8 wszyscy uczniowie przystępują do ogólnokrajowych egzaminów ósmoklasisty.

Liceum ogólnokształcące, szkoła średnia, zaczyna się od klasy 9 (co jest odpowiednikiem klasy I LO) i oferuje 2-letni kurs GCSE, który kończy się egzaminami GCSE (Komisja Egzaminacyjna AQA) . Kolejnym etapem jest 2-letni kurs A-level, który kończy się egzaminami A-level (AQA). Egzaminy te są odpowiednikiem polskiej matury i honorowane są przez wyższe uczelnie w Polsce i za granicą.

W Europie jest ponad 800 szkół oferujących kursy GCSE. Szkoły mogą wybierać spośród ponad 70 GCSE i około 55 przedmiotów A-level.

Od klas 6 do 10, uczniowie mają możliwość dołączenia do samorządu uczniowskiego, grupy demokratycznie wybranych przedstawicieli uczniów, po dwóch z każdej klasy. Członkowie samorządu działają jako głos uczniów, reprezentujący ich społeczność. Wzmacniają ducha szkoły poprzez takie wydarzenia jak wieczory filmowe i dyskoteki, inicjatywy wewnątrzszkolne, np. sprzedaż ciast i specjalne uroczystości, biorą udział w pracach społecznych i zbierają pieniądze na cele charytatywne. Samorząd uczniowski jest doskonałym wprowadzeniem do polityki i daje uczniom cenne doświadczenie w pracy zespołowej, komunikacji, współpracy i budowaniu społeczności.

Program Laboratoria Przyszłości dla szkół w Polsce jest inicjatywą rządową mającą na celu modernizację infrastruktury edukacyjnej kraju. Program koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych środowisk edukacyjnych, które umożliwią uczniom rozwijanie krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności analitycznych. Program Laboratoria Przyszłości zapewnia środki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz opracowanie programów edukacyjnych promujących innowacyjność, eksperymentowanie i uczenie się metodą projektów.

Dzięki dotacji nasza szkoła została wyposażona w drukarkę 3d, długopisy 3d, mikrokontrolery Microbit wraz z zestawami do elektronicznego majsterkowania, programowalne roboty Edison. Nasi uczniowie mogą teraz korzystać z nowej sali do zajęć plastycznych i technicznych wyposażonej w kuchenki, piekarniki, roboty kuchenne i naczynia oraz maszyny do szycia. Zakupiliśmy również wysokiej jakości sprzęt audio-wideo, w tym dwie kamery cyfrowe, mikser dźwięku, mikroporty, green screen, światła, gimbal i statyw do kamer. Z pomocą nowego sprzętu możemy sprawić, że nauka stanie się jeszcze przyjemniejszym i bardziej praktycznym doświadczeniem dla naszych uczniów, przygotowując ich jednocześnie do wyzwań współczesnego świata.

W BISG wspieramy nowe technologie i stale szukamy sposobów na włączenie technologii do nauczania.

T29: Wszystkie nasze sale lekcyjne są wyposażone w projektory cyfrowe połączone z tablicami interaktywnymi lub monitorami interaktywnymi, a także w system audio i szybkie łącze internetowe, aby usprawnić proces nauczania. Oprócz nowoczesnej sali ICT wyposażonej w osobne stanowiska pracy dla każdego ucznia, drukarkę i drukarkę 3d, mamy również 60 laptopów dostępnych do użytku podczas lekcji dowolnego przedmiotu dla starszych uczniów, podczas gdy młodsi uczniowie mogą korzystać z tabletów.

Posiadamy szeroki zakres sprzętu technicznego do wykorzystania podczas lekcji od urządzeń rejestrujących obraz/dźwięk, programowalnych robotów Lego i Edison, mikrokontrolerów i długopisów 3d.

Z pomocą paneli słonecznych zainstalowanych na naszym dachu wykorzystujemy technologię do zmniejszenia naszego śladu węglowego, a Airly (czujnik jakości powietrza) zainstalowany na naszym budynku dostarcza cennych danych na temat jakości powietrza w pobliżu naszej szkoły. 

B10: Każda klasa posiada dużą 70-calową interaktywną tablicę SMART Board, jak również kamery dokumentowe do czytania w całej klasie. Ponadto w każdej klasie znajduje się sala komputerowa wyposażona w komputery i tablety do prowadzenia lekcji ICT dla całej klasy.

J46: Każda klasa posiada dużą 70" interaktywną tablicę SMART Board. Dodatkowo jest tam sala komputerowa wyposażona w komputery i tablety do prowadzenia lekcji ICT dla całej klasy. 

British International School Gdańsk co roku organizuje produkcję muzyczną, w której bierze udział cała nasza społeczność szkolna - od uczniów, przez pracowników po rodziców. Jednak w przeciwieństwie do innych szkół, nasze produkcje są zawsze wyjątkowe. Zamiast odkurzać stare, wystawiane do znudzenia przedstawienia, tworzymy własne. 

Uczniowie-ochotnicy piszą scenariusze, wybierają piosenki i wymyślają choreografię, które następnie są szlifowane pod okiem naszych doświadczonych nauczycieli. Następnie wyjeżdżamy na tygodniowy, intensywny obóz, gdzie uczniowie uczą się nie tylko gry aktorskiej, śpiewu i choreografii, ale także umiejętności życiowych, takich jak współpraca i komunikacja. 

Wszystko to kończy się przedstawieniem wystawianym w profesjonalnym miejscu, gdzie rodzice i przyjaciele są zaproszeni do obejrzenia wszystkiego, czego nauczyły się ich dzieci. Rezultatem jest produkcja, która nie tylko odzwierciedla naszą zróżnicowaną społeczność szkolną, ale także zawiera treści i tematy istotne dla codziennego życia naszych uczniów. 

Aha, i to też jest świetna zabawa!!!

Kadra nauczycielska szkoły podstawowej/ponadpodstawowej

Portal rodzica

Poniżej uzyskasz dostęp do szkolnych regulaminów, najświeższych newsletterów i dowiesz się, co aktualnie ciekawego dzieje się w naszych murach.

Media społecznościowe